Collapse/Expand
รายงานค่าไฟฟ้าม.นเรศวร ประจำเดือนของแต่ละอาคาร 
ปี พ.ศ. :
v
   
***สามารถเลือกดูเฉพาะ กลุ่มอาคาร/อาคาร/หน่วยงาน ที่ต้องการได้จากตัวกรองเหนือตาราง***
หน้าที่ 1 จาก 1 (0 รายการ)Firstหน้าแรกPrevก่อนหน้า1ถัดไปNextหน้าสุดท้ายLastAllแสดงทั้งหมด v
Drop Filter Fields Here
หน้าที่ 1 จาก 1 (0 รายการ)Firstหน้าแรกPrevก่อนหน้า1ถัดไปNextหน้าสุดท้ายLastAllแสดงทั้งหมด v